Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2020-09-22 15:44 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Samhällen kan se olika ut, det beror på var i världen vi bor. Det finns olika skyddsnät och hjälp att få för människor. Vi ska titta på hur barn och vuxna kan få hjälp, vad det finns för rättigheter och skyldigheter. I våra skyldigheter ingår t.ex vilka lagar vi måste rätta oss efter. Vi arbetar med FN:s Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Diskrimineringslagen och om våra Nationella minoriteter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • De mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • Lagstiftning
 • Samhällsstrukturer

Begrepp: rättigheter, skyldigheter, barnkonvention, samhälle, samhällsstruktur, skyddsnät, BRIS, kurator, FN, Unicef

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi samtalar om arbetsområdet och berättar vad vi redan vet och hur vi tänker om det.
 • Vi läser texter gemensamt och diskuterar och analyserar dem. 
 • Vi tittar på filmer gemensamt, funderar, undersöker och utvecklar våra tankar kring arbetsområdet
 • Du svarar enskilt och skriftligt på frågor.
 • Ni arbetar och fördjupar er i någon av samhällsgrupperna och söker information om dem.

Vad som kommer att bedömas:

Jag bedömer hur du deltar i det gemensamma arbetet, är aktiv i diskussioner i helklass och i grupper. Jag bedömer utifrån din muntliga redovisning och dina skriftliga svar på de frågor som hör till arbetsområdet.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta i diskussioner, hålla en muntlig redovisning och att göra ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh SvA
Samhällskunskap årskurs 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: