Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Skapad 2020-09-22 15:59 i Sandarne skola Söderhamn
Om barns rättigheter och allas lika värde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Alla på hela jorden har rätt att leva, utvecklas och säga sin mening. Alla i hela världen måste hjälpas åt att berätta om och arbeta för allas lika värde. Tillsammans måste vi arbeta för att barnkonventionen och mänskliga rättigheter ska bli kända av alla på vår jord.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

 • känna till och förstå de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen
 • utveckla förståelse för egna och andra människors levnadsvillkor
 • betydelsen av jämställdhet och människors lika värde

Mål

Du ska:

 • förstå vad FN är och vad deras arbete är
 • förstå vad Barnkonventionen är
 • berätta om några mänskliga rättigheter
 • Begrepp

FN, barnkonventionen, mänskliga rättigheter

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • göra bilder till barnkonventionen
 • se på film
 • diskutera och läsa om de mänskliga rättigheterna 
 • koppla ihop det du lärt dig om barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och demokrati med din egen vardag hemma och i skolan
 • lära dig varför människor flyttar från en plats till en annan och hur det påverkar dem

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- genomföra uppgifter som tillhör ämnet.
- delta i gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: