Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök - ett temaarbete i kemi, åk 4

Skapad 2020-09-22 16:27 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
På halvklasstimmarna på NO:n kommer vi den här terminen att arbeta med kemi. Kristin hittade ett okänt vitt pulver ute i Norrtäljeskogarna i en gammal övergiven bil. Vad kan det vara? Jo, det ska vi ta reda på under höstens NO-labbar...

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Kemiförsök är ett tema där eleverna bekantar sig med vissa egenskaper hos materia som vi förknippar med kemiämnet. De samlar in information om egenskaperna genom en rad olika tester, och får träna sig i att dokumentera och beskriva sina resultat. Eleverna löser ämnen i vatten, filtrerar och avdunstar. De tillsätter olika indikatorer och lär sig känna igen hur ämnena reagerar på dessa. Slutligen värmer de upp ämnena och iakttar förändringarna som sker. Med utgångspunkt i sin egen dokumentation kan eleverna sedan identifiera vilka ämnena är när de jämför med kända fakta om dessa ämnen. 

Hur ska vi arbeta?

Eleverna arbetar i par och laborerar tillsammans utifrån givna instruktioner. 

Vad ska du lära dig?

Det övergripande syftet med temat är att eleverna ska lära sig mer om några egenskaper hos materia och hur man undersöker dessa. 

Men eleven utvecklar också sin förmåga att:

- Samarbeta

- Dokumentera 

- Läsa naturvetenskapliga texter

-  Följa en instruktion

Hur ska du visa att du lärt dig?

I december kommer eleverna enskilt att få försöka lösa mysteriet med det okända ämnet som presenterades i uppdrag ett.

Frågeställning: Hur skulle jag kunna använda det jag lärt mig i temat för att ta reda på vilket det mystiska ämnet i påsen är?

Uppgift: Använd de tester i temat som vi arbetat med under terminen som du tror kommer ge dig svaret på vilket det mystiska ämnet är. Dokumentera och berätta hur du går till väga och låt mig få följa med i ditt resonemang. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiförsök åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: