👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English with Muzzy!

Skapad 2020-09-22 16:44 i Midsommarkransens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Under hösten i åk 5 ska vi med hjälp av Muzzy och hans vänner lära oss ännu mera engelska! Trudelutt

Innehåll

Du ska med hjälp av undervisningen i engelska utveckla din förmåga att tala, skriva och förstå engelska.

För att utveckla dessa förmågor  kommer undervisningen bestå av (och du kommer träna på) följande delar:
* lyssna och förstå när någon pratar en kort stund på engelska
* läsa och förstå meningar på engelska
* skriva ord på engelska
* ställa frågor och svara på engelska

Arbetssätt under de första tre  avsnitten (vi arbetar med varje avsnitt under två veckor):

1. Läraren berättar på svenska vad avsnitten kommer att handla om.

2. Vi ser avsnittet tillsammans.

3. Du får ett papper framför dig med några ord och meningar på engelska som du hörde i filmen.

4. Vi tar reda på vad de betyder. Vi skriver dem på iPad  och vi tränar på uttalet.

5. Vi ser filmen igen.

7. Vi repeterar orden och begreppen en gång till.

8. Läraren sätter upp orden i klassrummet.

8. Vi tränar på att berätta vad avsnittet handlar. Läraren skriver vad du berättar. Vi hjälps åt att berättat på engelska.

9. Du skriver på iPad vad texten handlar med stöd från lärarens text.

10. Du tränar på att berätta för någon på engelska vad avsnittet handlar om. Du får hjälp av din text.

10. Vi funderar på svenska på vad nästa avsnitt kanske kommer att handla om. 

 

Nu går vi tillbaka till punkt 1.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 5

Med stöd av lärare
På ett enkelt sätt
God förmåga
Mycket god förmåga
Förmåga att
TALA OCH SAMTALA
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
LÄSA OCH FÖRSTÅ
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
 • En  E 6
 • En  E 6
Förmåga att
SKRIVA
 • En  E 6
 • En  E 6

Med stöd av lärare
På ett enkelt sätt
God förmåga
Mycket god förmåga