Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2020-09-22 17:36 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Det första område vi kommer att arbeta med i matematik är taluppfattning, addition och subtraktion.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

 • Tiotalsövergångar med addition och subtraktion
 • Att förstå och förklara hur addition och subtraktion hänger ihop. De är räknefamiljer. 
 • Begreppen: addition, subtraktion, term, summa och differens.
 • Uppställningar med addition och subtraktion. Både med och utan minnessiffra.

 

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Genomgångar
 • Spel
 • Lekar
 • Matteboken Favorit matematik 3A
 • Filmade genomgångar
 • Praktiskt material
 • Problemlösning
 • Diskussioner

 

När vi har arbetat klart med området ska du kunna: 

 • använda och veta vad begreppen addition, subtraktion, term, summa och differens betyder.
 • veta hur addition och subtraktion hänger ihop.
 • huvudräkning med tal där svaret finns mellan 0 - 20 i addition och subtraktion.
 • Skriftliga uträkningar (uppställningar) med addition och subtraktion. Både med växling och minnessiffra och utan.

 

Du visar vad du kan genom att:

 • Arbete i matteboken.
 • Diskussioner
 • Problemlösningsuppgifter
 • Lekar och spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: