Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik

Skapad 2020-09-22 18:41 i Gemensamt Väddö förskoleområde Norrtälje
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Vårt mål är att varje barn utvecklas positivt matematiskt utifrån utvecklingsnivå

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

Vi vill på ett lustfullt och medvetet sätt ge barnen möjlighet att utveckla  sitt matematiska tänkande

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla:

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

-förmåga att utskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

 

METOD

Alla barn i gruppen är delaktiga, vi arbetar även i mindre grupper för att aktivera / utmana maximalt

Vi planerar in olika matematiska aktiviteter varje vecka.

Vi väljer böcker medvetet som passar till det arbetsområde vi planerat vid de olika tillfällena.

Vi reflekterar med barnen innan, under och efter aktiviteten  T.ex.  -Likheter/ olikheter

                                                                                                   -Varför tror du det blev som det blev?

                                                                                                   -Återberätta kring aktiviteten

                                                                                                   -Vi pratar runt svåra ord 

Vi arbetar både med faktaböcker och med sagoböcker.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi pedagoger som deltar dokumenterar med film, foto och text. Vi dokumenterar i Unikum.

 

UPPLÄGG

Vi arbetar med detta under Hösten 2020, till vårterminen gör vi en utvärdering och analys för att sedan utifrån det planera fortsatt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: