Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht 2020

Skapad 2020-09-22 19:01 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

Vargen - Normer och värden ht 2020

 

1.Nulägesbeskrivning/ planerade insatser

 • Lära känna varandra och knyta an till barnen
 • Vi Lyssnar in enskilda barns lek och önskningar
 • Uppmärksammat barnens intresse för vatten, stenar och pinnar
 • Upprätta struktur och rutiner för dagen/ veckan

 

2.Planerade insatser 

 • upprätta rutiner där vi lär känna varandra
 • Som pedagog ha en dialog med barnen 
 • Skapa miljörum på gården - vattenrum, pinnrum, stensamling
 • Upprätta en synlig/tydlig veckorutin, vara närvarande och vägledande förebild för barnen. 
 • Vi medforskar, vägleder i hur vi bemöter varandra, introducerar olika material och hur vi kan använda dessa

 

3.Förväntade effekter

 • Vi ser att barnen visar hänsyn, hjälper varandra, väntar på sin tur. Vi känner ömsesidig respekt för varandra
 • vi lyssnar in och har en positiv dialog då barnen blir mer delaktiga.
 • Skapar trygghet och tydlighet  

 

  4.Metodval

 • Sten samling- tvätt av stenar, visa plockade naturmaterial, vart, hur kan vi använda stenarna? 
 • Tillsammans några barn bestämt /utsett plats ute för pinn rum. Pynta med gren och pinnar, Väckte idén att kanske kan man bygga en hög av pinnar i rummet och se hur hög den kan bli. Utmanar barnen i olika tänk för att lärande och utbildning sker.
  • Vattenlek ute - Vattenbana används med slang, 2 lådor, uppe på backe och en där ränna slutar. En back med rena div vatten kärl. En sak/barn, turas om. Antal barn, kan var 10 st med närvarande pedagog. Normer och värden
 • 9:30 varg tillsammanstund i varg gropen(torget matta). Fruktstund med prat och aktivitet  - samma namnsång, 👋 hej visa! Kompis sång, rörelselek, räknelek,lyfta i samtal att hjälpa kompis, berömma situation då ett barn hjälpte spontant en kompis. positiv tillsammanstund.
 • Barn som vill ligga ner på tillsammanstund,  sitta upp är en utmaning för några- utvärdera och ny metod -  varva med rörelse aktiviteter i tillsammanstund avsluta med avslappning/musik/mysbelysning. Överenskommelser skett med barnen. Bestämda platser och rum vid tillsammans stunder och sagovila. Upprättat tydlig  rutindokument. 

För att utveckla barnens önskningar och tankar:

Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi ? Hur blev det?

Erbjuda lärmiljö där barn vet hur de hanterar material, kommer på i lek, för att kunna själva använda. Självständighet/ inflytande/ ansvar. Pedagog utmanar i aktiviteter då utbildning sker. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: