Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-09-22 19:01 i Mörsils skola F-9 Åre
Teknik för årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Samt hur tekniken har förändrats. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Ta reda på vad tekniken har gjort för människan och förändringar genom åren. 
 • Få en förståelse på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord

Undervisning

 • Bygga och konstruera med olika material.
 • Bygga efter egna/gruppens skisser.
 • Läsa texter och titta på bilder
 • Samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
 • Titta på film om olika tekniska uppfinningar. 

Bedömning

 • Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik
 • I skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till.
 • Kunna berätta hur saker har förändrats över tid och efter behov.
 • Samarbetet i grupp där ni  får göra egna skisser och konstruktioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar

Din förmåga att...
Förstå enkla mekanismer
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på någon enkel mekanism. Till exempel hjul eller hävstång.
Du vet några enkla mekanismer och kan ge exempel på var och hur de kan användas.
Du har kunskap om de tekniska lösningar som ligger bakom några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion. Ex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
Förstå hur människan härmat naturen
 • Tk  1-3
Du förstår att människan härmat naturen.
Du kan ge exempel på någon tekniska lösning där människan härmat naturen.
Du kan några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
Konstruera
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Använda vanliga föremål som styrs av datorer.
 • Tk  1-3
Du vet vad datorer kan användas till. Du vet vad tangenter och skärmen används till.
Du vet vad datorer används till och vet några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, t.ex tangenter, skärm och hårddisk.
Du vet några vanliga föremål som styrs av datorer.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan ge förslag hur de kan förbättras.
Att styra föremål med programmering
 • Tk  1-3
Du vet att föremål kan styras med hjälpa av programmering.
Du kan programmera analogt och styra ett föremål med hjälp av programmering.
Du kan styra olika föremål med hjälp av programmering.

Teknik, människa, samhälle och miljö

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändras över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Att hantera teknik på ett säkert sätt
 • Tk  1-3
Du förstår varför säkerhet är viktigt, till exempel när man hanterar elektricitet.
Du är medveten om säkerhetsaspekten när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: