Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-09-22 19:28 i Helgedalskolan Kristianstad
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Slutet av järnåldern kallas för vikingatiden. Varför människorna på den här tiden kallas vikingar är det ingen som vet säkert. Men vi vet att vikingarna var bönder, jägare, fiskare, handelsmän och sjöfarare och levde här i Norden för mer än tusen år sedan.

Innehåll

Mål:

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Känna till och redogöra för hur människorna levde och bodde under vikingatiden
 • känna till och redogöra för vikingarnas sjöresor - handel och plundring
 • Känna till om vad man kan lära av arkeologiska fynd 
 • känna till något om asagudarna och några spår av dessa i dagens samhälle
 • känna till hur kristendomen kom till Norden

 

Innehåll:

Vi kommer att:

 • Se olika filmer från AVMEDIA och UR - samtala om innehåll
 • Läsa och samtala om texter om Vikingatiden i läromedelsboken
 • Titta på kartor över Vikingarnas resor
 • Praktiska moment som att tyda runor och arbeta med instuderingsfrågor
 • Skriva faktatexter om några viktiga asagudar
 • Ha ett litet prov om vikingatiden

Fokus kommer att ligga på:

Livet i en vikingaby

Vikingarnas resor

Runor

Asatro

Hur vikingarna blev kristna

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för hur människorna levde och bodde under vikingatiden
 • redogöra för vikingarnas resor
 • Känna till om vad man kan lära av arkeologiska fynd 
 • känna till och redogöra för några av vikingarnas gamla gudar -  tex. Oden, Tor, Frej
 • känna till hur kristendomen kom till Norden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: