Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A, kap 2: multiplikation

Skapad 2020-09-22 19:49 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Kom och räkna med oss! Vi lovar att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dig att förstå matematik. Hälsar Kristin Näslund och Emma Erks

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?                                                  

Just nu arbetar vi med kapitel två i matteboken.

Hur ska vi arbeta?                               

 • Vi arbetar tillsammans och diskuterar strategier och metoder 
 • Vi använder oss av miniwhiteboards under genomgångar för att lättare kunna bolla uppgifter mellan varandra. Vi vill att alla elever är delaktiga och engagerade under våra genomgångar.
 • Eleverna räknar i matteboken och uppmuntras att samarbeta, hjälpas åt och diskutera matematik med varandra.
 • Vi utmanas i Kängrurumatten som är roliga och annorlunda problemlösningsuppgifter med fyra svarsalternativ. Det går ut på att klura och resonera sig fram till vilket svarsalternativ som är rätt.
 • Vi sjunger tabellsånger
 • Vi använder oss av en laborativ matematiklåda fylld med problemlösningsuppgifter på olika nivåer, från lätt till väldigt knepigt. 
 • Vi använder oss ofta av EPA-metoden. Tänka Ensam, tänka i Par och tänka Alla
 • Vi arbetar för att alla elever ska våga delta, våga lyssna och våga fråga. Trygghet och trivsel är jätteviktigt på våra lektioner.
 • Hela matematikboken finns digitalt. Alla elever får tillgång till den digitala versionen där det också finns olika digitala övningar.

Vad ska du lära dig?

 •  Multiplikationstabellerna 1-10
 •  Multiplikation med uppställning
 •  Multiplikation med 10 och 100
 •  Multiplikation med en talsort i taget

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • På miniwhiteboards räknar vi gemensamma uppgifter i klassen och visar våra lösningar för varandra.
 • Exit Notes: lektionen kan avslutas med ett par korta frågor som eleven arbetar med självständigt och lämnar in till läraren. 
 • Skriftliga  prov och läxförhör
 • Genom att delta aktivt på lektionerna

 

Läxor:

1. Veckans matte

I veckobrevet skriver vi upp hur långt vi hunnit i matteboken under veckan. Elever som inte hunnit med veckans matte på fredagen hänvisas till måndagens läxhjälp mellan kl.15-16, denna leds av Janina Bengtsson. En del elever räknar hellre klart hemma och det går självklart lika bra. Glöm då inte att ta med boken till skolan varje dag. 

2. Automatisera multiplikationstabellerna 1-10.

https://fredriksbergsflippar.blogspot.com/p/multiplikationssan

https://www.multiplikationstabellen.se/ger.html

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 4A, kap 2: multiplikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Problem och metod:
Kan tolka muntlig information Kan göra beräkningar med multiplikation.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Löser en uppgift korrekt.
Löser två uppgifter korrekt.
Löser alla tre uppgifter korrekt.
2. Metod:
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning. Kan använda prioriteringsregeln.
 • Ma  E 6
Löser 3/6 uppgifter varav minst en med prioriteringsregeln. Ex: 6 x 6 8 x 4 - 12
Löser 5/6 uppgifter varav båda prioriteringsuppgifterna.
Löser samtliga sex uppgifter.
3. Metod:
Kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde.
 • Ma  E 6
Löser en uppgift. Ex: 9 x 70 40 x 60 7 x 800
Löser två uppgifter.
Löser alla tre uppgifter.
4. Metod:
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt, med talsortsräkning
 • Ma  E 6
Löser en av uppgifterna korrekt. Ex: 4 x 32 = 4 x 30 + 4 x 2 = 120 + 8 = 128
Löser två av uppgifterna korrekt.
Löser alla tre uppgifter korrekt.
5. Metod:
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt, med uppställning.
 • Ma  E 6
En av faktorerna är ensiffrig. 5 x 305
Båda faktorerna är tvåsiffriga. 78 x 45
En tvåsiffrig och en tresiffrig faktor. 27 x 269
6. Problem, metod, kommunikation:
Kan tolka skriftlig kommunikation. Kan lösa rutinuppgifter med multiplikation. Kan anpassa metoden efter uppgiften. Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler. För resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Behöver hjälp att tolka texten. Eller: Påbörjad lösning, på väg åt rätt håll, men ej korrekt svar.
Tolkar texten själv. Uppgiften är relativt lätt att följa. Korrekt svar.
Tolkar texten själv. Allt du har räknat syns på pappret. Uppgiften är lätt att förstå och följa. Svarat med enhet. Korrekt svar.
7. Problem, metod, kommunikation:
Kan tolka skriftlig kommunikation. Kan lösa rutinuppgifter med multiplikation. Kan anpassa metoden efter uppgiften. Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler. För resonemang om rimligheten i ett resultat.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Behöver hjälp att tolka texten. Eller: Påbörjad lösning, på väg åt rätt håll, men ej korrekt svar.
Tolkar texten själv. Uppgiften är relativt lätt att följa. Korrekt svar.
Tolkar texten själv. Allt du har räknat syns på pappret. Uppgiften är lätt att förstå och följa. Svarat med enhet. Korrekt svar.
8. Begrepp:
Kan använda begreppen multiplicera, tal, minsta, siffra och summa
 • Ma  E 6
Behöver hjälp att tolka texten... "minsta tvåsiffriga talet där summan av siffrorna är 11" Kan sedan räkna ut hela uppgiften korrekt.
Tolkar texten själv men gör ett räknefel.
Tolkar texten själv och räknar ut uppgiften korrekt på egen hand.
9a,b. Begrepp och metod:
Kan använda begreppen tal och produkt. Kan göra beräkningar med de fyra räknesätten.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Behöver hjälp att tolka texten men kan sedan klara av att lösa uppgiften korrekt.
Tolkar texten själv och lyckas lösa ena uppgiften korrekt.
Tolkar texten själv och lyckas lösa båda uppgifterna korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: