Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering samhällskunskap

Skapad 2020-09-22 19:57 i Bessemerskolan_IM Sandviken
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Planering i samhällskunskap läsåret 20/21

Innehåll

 

 

SAMHÄLLSKUNSKAP

 

Vecka

Sidor

Bok – Se samhället Gleerups

Big Q

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation av kursen –

Vad är samhällskunskap
Förmågorna – vad bedöms
*Analys
*Diskussion
*Begrepp
*Fakta
Betygskriterier

Studieteknik
Dela ut böcker – vilka delar ska vi arbeta med?

Diagnos/kartläggning

 

 

35-36

12-21

Kap. Det här är Sverige

Vilka fördelar och nackdelar innebär det att vara med i en grupp?

 

 

 

 

36-40

22-43

Kap. Medier

Varför är fria massmedier viktiga för demokratin?

41-43

44-65

Kap. Demokrati och mänskliga rättigheter

Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan en demokrati och en diktatur. Hur skulle ditt liv förändras om du levde i ett diktaturland?

44

 

HÖSTLOV

 

 

 

45-50

66-84

Så styrs Sverige

Vad menas med ett politiskt beslut? Vilka politiska beslut fattas var, om vad och varför just där och om detta?

3

 

Sammanfattning + Förhör
Så styrs Sverige

 

4-5

85-89

EU

Hur påverkas Sverige av EU?

5-8

90-99

Lag o rätt

 

Vilka är orsakerna till, konsekvenserna av och lösningen på våld och kriminalitet?

 

9

 

SPORTLOV

 

 

10

 

Lag och rätt

 

 

 

 

 

11-13

108-135

Ekonomi

Vilka är de största inkomsterna och utgifterna för en barnfamilj?

Beskriv hur ditt studiebidrag kan röra sig mellan alla delar i det ”ekonomiska kretsloppet

14

 

PÅSKLOV

 

 

15-16

88-105

Forts. Ekonomi

 

17-19

136-153

Arbete, arb.marknad o utbildning

Arbetslösheten är en samhällsfråga som oftast avgör vem som ska vinna det politiska valet i Sverige och andra länder. Varför är just denna fråga så viktig?

20

 

SAMLINGSPROV

 

21-22

 

En orolig värld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH   kunskaps-innehåll

Kunskaper om olika samhällsstrukturer:

Sociala,
mediala,
rättsliga,
ekonomiska
och
politiska strukturer

·        Mänskliga rättigheter

·        Minoriteter

·        Demokratiska värden och processer

·        Information och källor

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Så styrs Sverige

  • Demokrati och mänskliga rättigheter

  • Medier

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: