Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sy en tröja, åk 6.

Skapad 2020-09-22 20:03 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Slöjd
Designa och sy din egen tröja.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att:

 

Du ska:

 • göra idéskisser på hur du vill designa din tröja.
 • välja en grundmodell, samt ev. göra ändringar
 • klippa enligt mönster och beskrivningar
 • klara att trä symaskinen själv och ställa in och sy med rätt sömmar
 • vara noggrann, både vid tillklippning och sömnad
 • testa olika lösningar, pröva och ompröva
 • beskriva svårigheter som uppstått och ge förslag på lösningar. T.ex. att sprätta upp och sy om när det blir fel.
 • sy klart din tröja på utsatt tid
 • dokumentera alla steg i tillverkningen med bilder och bildtext i Classroom. 
 • kunna använda slöjdbegrepp

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att få både gruppgenomgångar, digitala instruktionsfilmer, skriftliga sömnadsinstruktioner och individuell handledning under arbetets gång. Genom respons på dina idéer och ditt arbete, får du möjlighet att utveckla förmågan att arbeta självständigt, förklara dina val, samt beskriva din arbetsprocess.

Elevinflytande

Du får välja tröjmodell, tyg, färg och valri teknik till ev. personlig design. Dokumentationen ska ske med ord och bilder, men du kan välja hur detta sker - film, Pic-Collage, Classroom el. dyl.

Bedömning

Se bedömningsmatris

Bedömningstillfälle: Jag kommer att observera hur du arbetar under hela arbetsprocessen; från idé till färdig tröja. 

Uppgifter

 • Dokumentera ditt arbete steg för steg i ditt slöjd-Classroom!

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Emanuelskolan slöjd 4-6

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen.
F- insats krävs
E
C
A
Genomförda moment
1
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: