Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2020-09-22 20:09 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Vi kommer att jobba med kompisböckerna. Vi på Sagolandet har valt tre böcker och det är ”Säg stopp”, ”Lyssna och kom överens” och ”Prata om det”. Vi på Bambi kommer att börja jobba med boken ”Lyssna och komma överens” för att vi har jobbat lite med den i våras så vi tänker att barnen kanske kommer att känna igen den.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa”. (Lpfö 18) 

Syfte:
Varför gör vi detta?

• För att barnen ska lära sig hur man är mot varandra, förstå varandras känslor. 
• Kunna leka tillsammans, hantera konflikter. 
• Men även utveckla deras relationer och samspel.


Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

GÖRANDET: 

• Planerade aktiviteter utifrån böckerna.
- Först och främst läsning av boken, för att sedan se vart barnens intresse befinner sig utifrån boken. Förra terminen valde vi pedagoger att planera aktiviteterna i förväg men denna terminen gör vi tvärtom då vi planerar aktiviteterna efterhand utifrån vad barnen visar intresse för, då kommer vi att jobba vidare med det. Vi kommer ändå att ha boken med oss och koppla görandet till värdegrundsarbetet. 

• Läsa boken med hjälp av Polyglutt, på svenska men också på barnens modersmål. På så sätt inkluderar vi hela gruppen. Vi kommer även läsa boken i bokform via högläsning av oss där vi kan få in mer boksamtal, dvs samtal kring boken och dess innehåll tillsammans med barnen. Vi kommer då att läsa den i antingen helgrupp eller i smågrupper beroende på antal barn för dagen. I smågrupper tänker vi att det är fördelar för att alla barnen kan på ett annat sätt få uttrycka sig och komma till tals och även att alla barnen kan bli sedda och hörda av oss och av sina kompisar. 

• Flanosagor - vi tänker att vi kanske kan göra egna sagor Med hjälp av våra figurer igelkott och kanin där vi på ett annat sätt kan läsa sagan och barnen blir ytterligare delaktiga i läsandet och samtalet. 

• Sagopåsar - utifrån böckerna, dem sydda figurerna.

DOKUMENTATION; 

• Genom lärloggar på individnivå och på gruppnivå. Göra barnen delaktiga i dokumentationen på så sätt att de får vara med och välja bilder, prata om vad vi gjort.

• Genom en dokumentationsvägg inne på avdelningen där vi kommer sätta upp bilder på det barnen fått vara delaktiga i och på så sätt kan de få reflektera över deras lärande och delaktighet i värdegrundsarbetet.  

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: