Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens riken 1

Skapad 2020-09-22 20:15 i Slöingeskolan Falkenberg
Biologi - Växtriket, Djurriket och Svampriket. Om de första organismerna och cellernas utvecklingen. Om sporväxter och fröväxter. Om fotosyntesen.
Grundskola 4 Biologi
Du lär dig om naturen, om växter och svampar.

Innehåll

Syfte (Varför?)

Du ska i lärandet utveckla din förmåga att

-genomföra fältstudie i skogen, undersöka, urskilja, sortera och klassificera.

-lära och använda begrepp, modeller och teorier.

pollen, pollinering, fotosyntes.

-använda kunskaper i biologi för att kommunicera och granska information.

 

Innehåll (Vad?)

Livets utveckling och organismers utveckling i olika miljöer

Fotosyntesen

Växtceller i förhållande till djur- och svampceller.

Samband mellan organismer

Enkel fältstudie - följa planering, genomföra och utvärdera

Identifiera, sortera, gruppera arter från växtriket.

Dokumentera undersökande arbete, ta bilder.

 

Undervisning (Hur?)

Läsa texter - Alla tillsammans, reda ut begrepp  (Plus NO åk 4, Natur & Kultur)

Uppgifter till text -  (Plus NO åk 4, arbetsbok, Natur & Kultur)

Skapa och utveckla begreppskarta

Se film: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6175 (Sli.se Livets utveckling)

Fältstudie; undersöka sporväxter; ormbunkar och mossor

Dokumentera i skrift och bild.

Fältstudie; undersöka fröväxter; barrväxter och blomväxter likheter/skillnader.

Dokumentera i skrift och bild. 

Söka fakta om sporväxter/fröväxter genom https://biologi.ugglansno.se/vaxter/  använda tankekarta för nyckelord.

Undersöka växternas behov; jordmån, vatten, ljus, klimat

Film: Fotosyntes https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4507 (Sli.se Fotosyntes - en livsviktig process)

Blommande växter https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5627 (Sli.se Blommande växter)

Vi lär oss om Pencillinet, en betydelsefull upptäckt.

 

Kunskaper och lärande:

Du ska visa kunskaper om:

- Fotosyntesen

- Växternas fortplantning

- Blommans delar

- likheter/skillnader mellan fröväxter och sporväxter

- urskilja en växtcell från andra organismers 

- svampens liv

- biologins begrepp: frö, sporer, ståndare, pistill, kronblad, foderblad, stjälk, rötter, klorofyll, fotosyntes, svamp, bakterier, celler

- fältstudie; kunna kommunicera, dokumentera

- söka fakta ur given källa, samla fakta i tankekarta.

- Pencillinets betydelse

 

I undervisningen sker kooperativt lärande där vi arbetar för att uppnå mål tillsammans.

Vi arbetar i lärpar och samarbetar.

I klassrummet använder vi E-P-A, ensam-par-alla för att ge talutrymme till alla och lära av varandra.

För att träna begrepp använder vi oss av strukturen Fråga-fråga-byt.

Vi utvärderar lärandet och undervisningen genom Exit-tickets och samarbetet genom Y-strukturen.

För att jämföra, se likheter och skillnader, används stödstrukturen VENN-diagrammet.

För att samla ihop fakta använder vi stödstrukturen tanke-kartan.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: