Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslut projekt sommaruppgiften

Skapad 2020-09-22 20:48 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Sammanfattning och utvärdering av projektet med sommaruppgiften.

Innehåll

Avslut projekt Sommaruppgiften.

Projektets syftes var att få alla barnen delaktiga i något som de tycker om och att barnen skulle få möjlighet att knyta an till varandra. Barnen fick presentera något som de tycker om och möta andra barn som delar deras intressen eller väcka kompisarnas nyfikenhet att upptäcka något nytt. Detta syfte uppfylldes och vi fick tillsammans uppleva många roliga möten där vi fick lära känna varandra.

Barnen har genom att få presentera sin sommaruppgift fått möjlighet att upptäcka och utforska förskolans olika material och lärmiljöer. Barnen har fått upptäcka olika sätt att undersöka vatten och målarfärger av olika slag. Lekar med bollar och olika fordon. Smaka på mat, rörelse och lek och lyssna till olika böcker. Vi har sett hur barnen har lockat varandra till att prova på att känna på olika material och undersöka penslar och olika färger. Hur vissa färger behöver vatten för att de ska kunna se någon färg på papperet då de målar. Barnen har fått undersöka och se vad som kan flyta och sjunka i vatten samt arbeta med materialvård och vikten av att vara rädd om våra saker.

Barnens nyfikenhet har gjort att de fått upptäcka och lära sig mycket om hur materialet i förskolan fungerar och att det är viktigt att ta hand om materialet. De har även fått öva sig att samspela i grupp. Se hur andra gör och vänta på sin tur för att samsas och turas om att använda sig av olika leksaker eller skapade material. Vi ser att våra barn lärt sig mycket om hur det är att samarbeta i grupp och det är roligt att se hur alla barnen visar ett stort intresse av vårt skapande material samt att undersöka olika enklare experiment.

Barnen har haft ett stort inflytande under detta projekt eftersom de saker vi undersökt och utmanat oss i har grundat sig på barnens bilder från sommaruppgiften. Barnen har känt sig trygga i att testa på olika material och experiment. Utifrån de bilder vi tagit på barnen under tiden de målat och undersökt färger, vatten, leksaker mm har vi tillsammans med barnen reflekterat och tittat på vad de gjort. Barnen blir glada över att se själva på bild samt att vi ser att de känner sig stolta över det som de själva har skapat och gjort här på förskolan.

Då vi pedagoger tittar tillbaka på alla de lärande utmaningar vi gjort tillsammans med våra barn under detta projekt ser vi att vi har arbetat mycket med pedagogisk miljö och material, naturvetenskap och teknik och språklig utveckling.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: