Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten - repetition

Skapad 2020-09-22 22:03 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi repeterar de fyra räknesätten.
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar de fyra räknesätten. - Algoritmer - Tabeller - Begrepp - Positionssystemet, talsorter - Samband - Paranteser - Prioriteringsregler - Problemlösning

Innehåll

Syfte:

Du kommer att utveckla din förmåga att :

- lösa problem, använda strategier och välja metoder

- använda och analysera begrepp och samband mellan dessa; addition, subtraktion, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot,

- matematiska metoder; algoritmer

 

Innehåll:

- Begrepp: addition, subtraktion, multiplikation, uttryck, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot,

- Additionsuppställning med minnessiffra/växling

-Subtraktionsuppställning med minnessiffra/växling

-Samband

-Multiplikation/Division

-Problemlösning

-Paranteser och Prioriteringsregler

-Huvudräkning

 

Undervisning:

Genomgång med kort ramberättelse, visuellt och auditivt

Gemensamma aktiviteter, 

Huvudräkning

Räkning i matematikbok

Digitala övningar

Samarbete i lärpar

 

Bedömning:

Din förmåga att:

- välja och använda uppställning som skriftlig räknemetod

- använda matematiska begrepp välkända sammanhang

- beskriva begreppen

- resonera kring matematiken, uttrycka muntligt; beskriva tillvägagångssätt, ställa frågor, föra och följa resonemang kring problemlösning och uträkningar.

- redogöra och uttrycka matematiken på ett fungerande sätt

Framgångsfaktorer:

Aktiv på lektionerna, delta i aktivteter som sker.

Dela med dig av dina resonemang i lärparet och till gruppen.

Fokus på att lära begreppen. 

Läsa och skapa förståelse för instruktionerna.

Ställa frågor för att få hjälp att reda ut och skapa förståelse; till lärkompis, till lärare eller till klassen.

Anstränga dig i arbetet.

Ge inte upp, ta hjälp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: