Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 2020

Skapad 2020-09-23 07:53 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Engelska åk 6
Grundskola 6 Engelska
Under terminen kommer du att få utveckla din förmåga att använda det engelska språket skriftligt och muntligt.

Innehåll

 

Arbetssätt / Undervisning

Under året kommer du  att få:

-  läsa, lyssna på, tala och skriva engelska
-  lära dig lite om hur det är att leva i ett annat engelsktalande land
-  lära dig lite om de olika engelsktalande länderna
- träna upp din förmåga att stava, läsa med inlevelse och uttala bättre

-  bli säkrare på att uttrycka dig korrekt på engelska som t ex rätt form av ett ord
- träna på att våga använda din engelska - det gör inget att det blir fel, bättre fel än inget alls, fel kan man rätta till

Vårt huvudläromedel är Gleerups men du kommer även att få möta andra texter. Vi kommer även att använda Rorys cubes, för att underlätta muntlig kommunikation.

Du kommer att få arbeta i helklass, i grupp, parvis och enskilt.

Bedömning / Dokumentation

Genom att lyssna på dig när du talar, läsa vad du skriver i klassrummet och med hjälp av digitala uppgifter, skriftlig inlämning och en test, kommer vi kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

-  att läsa och förstå de texter vi arbetar med
-  förstå den engelska som talas i klassrummet
-  använda dig av olika strategier för att förstå det du hör och läser
- skriva texter dvs innehållet, stavningen och hur du använder de grammatiska regler du lärt dig
-  delta i samtal i grupp, par eller i helklass
-  använda dig av olika kommunikationsstrategier för att kommunicera bättre, både muntligen och skriftligen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Matris i engelska 4-6

Bedömningsmatris i engelska klass 4-6.

Nivå 2 motsvarar godtagbara kunskaper för åk. 6 enligt 2011 års kursplan. Nivå 1 går inte att koppla till en viss årskurs. Nivå 3 och 4 motsvarar högre kunskapskrav än godkändnivån för åk. 6 och hänger ihop med betygsnivåerna C och A.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att förstå engelska. Lyssna.
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska. Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå.
Exempel: Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt.
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska. Jag visar att jag förstår genom att i enkel form redogöra för innehållet eller agerar med godtagbart resultat utifrån instruktioner. Jag kan använda mig av någon strategi för att lättare förstå talad engelska. Exempel: Jag kan förstå fraser och mycket vanliga ord som gäller mig själv t.ex. information om mig själv och min familj, närmiljö och vardagliga sysselsättningar. Jag kan uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydlig talad engelska. Jag visar att jag förstår genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer eller agerar tillfredsställande utifrån instruktioner. Jag kan i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för att lättare förstå talad engelska. Exempel: Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt vanligt tal om välkända saker som t.ex. skola och fritid osv. Om språket talas ganska sakta så förstår jag, i stora drag, vad radio- och tv-program anpassade för min ålder och nivå handlar om.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska. Jag visar att jag förstår genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer eller agerar med gott resultat utifrån instruktioner. Jag kan i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för att lättare förstå talad engelska. Exempel: Jag kan förstå nästan allt och uppfatta detaljer i tydligt vanligt tal om välkända saker som t.ex. skola och fritid osv. Om språket talas ganska sakta så förstår jag det mesta och kan uppfatta detaljer i radio- och tv-program anpassade för min ålder och nivå.
Att förstå engelska. Läsa.
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå.
Exempel: Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket vanliga meningar t.ex. på anslag och affischer eller i kataloger.
Jag förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar att jag förstår genom att i enkel form redogöra för innehållet eller agerar med godtagbart resultat utifrån instruktioner. Jag kan använda mig av någon strategi för att lättare förstå vad jag läser. Exempel:Jag kan läsa mycket korta och enkla texter. Jag kan hitta en viss information jag behöver i vardagligt material som annonser, matsedlar och tidtabeller. Jag kan förstå korta och enkla personliga brev.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar att jag förstår genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer eller agerar tillfredsställande utifrån instruktioner. Jag kan i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för läsning. Exempel: Jag kan läsa och förstå det mesta av innehållet i enklare texter som till största delen består av vanligt språk om vardag och skola. Jag kan förstå det mesta av enklare beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i t.ex. personliga brev.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag visar att jag förstår genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer eller agerar med gott resultat utifrån instruktioner. Jag kan i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för läsning. Exempel: Jag kan läsa och förstå innehåll och detaljer i enklare texter som till största delen består av vanligt språk om vardag och skola. Jag kan förstå innehåll och detaljer i enklare beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i t.ex. personliga brev.
Att tala engelska och att samtala.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal. Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Förmågan att anpassa språket.
Exempel: Jag kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga.Jag kan ställa och besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag kan använda mig av någon strategi som löser problem eller förbättrar samtalet. Exempel: Jag kan delta i samtal och rutinuppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och sysselsättningar. Jag kan fungera i mycket korta sociala samtal, men jag förstår i allmänhet inte tillräckligt för att själv hålla liv i samtalet. Jag kan använda en rad fraser och meningar för att med enkla medel beskriva min familj och andra människor, människors levnadsvillkor, min utbildning och arbetsuppgifter.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag kan välja och använda några olika strategier som löser problem eller förbättrar samtalet. Exempel: Jag kan fungera i några situationer som kan uppstå vid resor i engelskspråkiga länder. Jag kan med viss förberedelse gå in i ett enklare samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet t.ex. familj, fritidsintressen. Jag kan till viss del binda samman fraser på ett enkelt sätt för att berätta eller beskriva något. Jag kan berätta något om vad jag tycker. Jag kan med hjälp och förberedelser berätta eller återberätta en enklare text eller berättelse.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag kan använda mig av flera olika strategier som löser problem eller förbättrar samtalet. Jag kan i någon mån anpassa samtalet till syfte och mottagare. Exempel: Jag kan fungera i enkla situationer som kan uppstå vid resor i engelskspråkiga länder. Jag kan utan större förberedelse gå in i ett enklare samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet t.ex. familj, fritidsintressen. Jag kan själv göra inlägg som för samtalet framåt. Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och händelser. Jag kan berätta något om vad jag tycker och vad jag har för planer. Jag kan berätta eller återberätta en enklare text eller berättelse.
Att skriva engelska.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmågan att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd. Förmågan att anpassa språket.
Exempel: Jag kan skriva korta enkla meddelanden t.ex ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag kan använda mig av någon strategi som löser problem eller förbättrar texten. Exempel: Jag kan skriva korta enkla meddelanden och föra enkla anteckningar. Jag kan skriva ett mycket enkelt personligt brev, t.ex. för att tacka någon för något.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag kan välja och använda några olika strategier som löser problem eller förbättrar texten. Exempel: Jag kan skriva en enkel och till delar sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva enkla korta brev som på något sätt beskriver vad jag varit med om och vad jag tycker och tänker.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar. Jag kan använda mig av flera olika strategier som löser problem eller förbättrar texten. Jag kan i någon mån anpassa texten till syfte och mottagare Exempel: Jag kan skriva en enkel sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse. Jag kan skriva enkla korta brev som beskriver vad jag varit med om och vad jag tycker och tänker. Jag kan formulera och skriva några olika slags texter t.ex, en sammanfattning av en text, saga, en kortare berättelse, ett brev eller en kortare faktatext.
Det engelska språket.
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven kan ännu inte på egen hand och i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Eleven kan ännu inte på egen hand göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form någon företeelse i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: