Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse vecka 39

Skapad 2020-09-23 07:59 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka. Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i reflektion (vad gick bra, mindre bra, vad fångade barnen, vad behöver vi förändra) och analys (varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde, hur går vi vidare), knutet till er planering med mål och syfte. I reflektionen och analysen använder ni följande frågor som stöd: Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Varför? Vad ser vi hos barnen, utveckling och lärande, intressen, nyfikenhet och frågor som har kommit upp? Hur har vi sett till att barnen har fått inflytande under veckan. Hur har vi arbetat för att barnen ska utveckla respekt, solidaritet och ansvar både gentemot varandra och vår miljö? Är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på? Hur går vi vidare?

Innehåll

Mål

Vi fortsätter att introducera barnen med cirkel formen genom vår bokläsning. Vi utmanar barnen under läsandes gång att vara delaktiga genom att berätta och söka efter cirklar. Barnen berättar att tallriken och glaset är en cirkel.Vi tänker tillsammans med barnen göra cirklar i olika storlekar där varje barn själv väljer vilken storlek hen vill ha.De får sen måla dem i vilken färg de väljer.

Vi tänker även utforska vårt närområde med matsäck. Vi letar stora och små stenar tillsammans med barnen som de sen får kasta i bäcken för att lyssna in de olika ljuden som låter olika beroende på storleken på stenen.

 

Syfte

Intresset är stort hos barnen för bokläsning. Vikten av bokläsning är att vi tillsammans får ett fint samspel där vi involverar barnen och gör dem delaktiga.

Barnen har ett stort rörelse behov och utevistelse. Utevistelse är ett perfekt tillfälle att utmana barnen i olika aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: