Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1

Skapad 2020-09-23 08:22 i Nyhammars skola Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 1 – 3 Musik
Under musiktimmarna kommer du att få tillfälle att musicera med dina klasskamrater. Du kommer att sjunga unisont, även i kanon, takt- och rytmlekar och vi också att göra en del sång - och danslekar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att träna upp dina förmågor genom att vi sjunger, genomför sång- och danslekar. Vi kommer även att träna  på att hålla tempo, takt och rytm tillsammans.

Kommunikativ förmåga;

Presentera.

Diskutera.

Samtala.

Redogöra, formulera, resonera och redovisa.

Metakognitiv förmåga;

Välja mellan olika strategier.

Pröva och ompröva.

Reflektera.

Värdera.

Begreppslig förmåga;

Använder begrepp i nya sammanhang.

Förstå innebörden av begreppen

 

Hur ska vi lära oss detta?

 Du kommer att sjunga sånger unisont och sånger i kanon.

Du kommer att få prova på enklare sång- och danslekar.

 Du kommer att få prova på enklare takt- och rytmövningar.

 Leka med musik

 

Vad som kommer att bedömas:

# Vi kommer att bedöma din förmåga att deltaga i;

sång.

sång- och danslekar.

takt- och rytmövningar.

Hur du får visa vad du kan:

Alla lektioner är övningstillfällen. Vi kommer att berätta vilka lektioner som kommer att bedömas, där du då får visa vad du kan.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: