Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Sagor. Det var en gång..." Lejonet, ht20/vt21

Skapad 2020-09-23 08:12 i 223261 Förskolan Pytsen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Under ht20/vt21 kommer vi att arbeta med vårt projekt ”Sagor. Det var en gång…” som kommer att ta med oss på en spännande och fantasifull resa genom olika berättelser. Vi lägger stor fokus på barnens språkutveckling och samspel/kommunikation.

Innehåll

Bakgrund:

Vi har arbetat med detta projekt under vårterminen 2020 och under vår analys av projektet har vi kommit fram till att att barnens språkförmåga har utvecklats mer och deras samspel- och kommunikationsförmågor har förbättrats. Vi upplever att projektet har gett barnen positiva upplevelser och de aktiviteterna som kopplats till olika böcker har varit intressanta och meningsfulla för barnens lärande och utveckling.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med barnens språkutveckling och kommunikationsförmåga under ht20/vt21. Vi kommer att lägga en stor vikt på att ge barnen förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga med hjälp av vårt projekt.

I våra observationer har vi sett följande….. 

Barnen tycker om sagor och visar ett stort intresse för böcker. Vi upplever att sagorna är något som berör barnen och de kan uppleva sagorna med alla sinne. Barnen leker sina favoritsagor under egna lekar med kompisar. Vi har också observerat att några barn har egen bokläsning det vill säga att de "läser" en bok utifrån bokens bilder.

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

"Sagor. Det var en gång..." 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Med hjälp av olika sagor vill vi fördjupa vårt arbete kring barnens språkutveckling/språkförståelse och ordförråd.

Att arrangera lärmiljöer som utmanar barnen att samspela och kommunicera. 

Genom att arbeta med olika böcker vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla sin kommunikationsförmåga och möjlighet att bättre förstå sociala och känslomässiga situationer.

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 - att utveckla sin språkförmåga; - att utveckla sin förmåga att berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera; - att utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela med andra i olika sammanhang; - att utveckla självständighet och tillit till sina förmågor. 

Vi arbetar med sagor på olika sätt t.ex. bildsagor, sagor från UR Skola och Polyglutt, sagoböcker samt dramatisering. 

Bokläsning/boksamtalet med barnen är en grundläggande faktor i vårt arbete med barnens språkutveckling och kommunikation. Syftet med samtalet är att barnen ska förstå textens innehåll och handling. För att barnen ska få möjlighet att utveckla sina egna tankar kommer de att skapa något kopplat till boken, till exempel dramatisera, rita/måla, skapa eller experimentera.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 "Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samma. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och texter. utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften."

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Terminens sagoprojekt har börjat med att vi pedagoger aktivt har lyssnat in barnen för att få ledtrådar till vad som intresserar dem. Utifrån detta har valt några sagor/böcker som vi upplever passar och som innehåller de delar vi vill arbeta med som t.ex. språkutveckling och värdegrund. Utvalda sagorna kommer att presenteras till barnen i små grupper under projektets gång.

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Att fånga barns intresse och se till att de är med och ha roligt under aktiviteterna.

Pedagogernas engagemang ”smittar” barnen och uppmuntrar de att vilja vara med.

Barnens nyfikenhet, positiv förväntan och deras tankar/kommentarer är absolut viktigast för att hålla ett projekt ”levande”.

Vi pedagoger har medvetet prioriterat att barnen i lugn och ro fått tid att ta del av vårt projekt och aktiviteter. De har varit med i sin lärandegrupp med en pedagog de känner väl. Ambitionen har varit att barnen ska utmanas utifrån sina erfarenheter och kunskaper till att utvecklas att bli mer självständiga.

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

Vid högläsning av en bok eller presentation samtalar vi om bokens omslag eller tittar på bokens illustrationer och samtalar om vad boken kan handla om. Vi kan också diskutera något som är kopplad till boken som får barnen att blir intresserade och nyfikna. Detta kan skapa en förförståelse för boken det vill säga att barnen kan lättare ta sig in i bokens föreställningsinnehåll.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: