Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskollärarreflektion

Skapad 2020-09-23 08:17 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Förskollärarreflektion sker en gång i veckan med syfte att utveckla vår verksamhet och med tydliga mål att hela verksamheten påverkas och gynnas. Torsdagar 8.30-10.30

Innehåll

Varje torsdag har förskollärarna reflektionsmöte.

Varje vecka presenteras ett tema eller ett aktuellt ämne som ska diskuteras/reflekteras över på mötet.

Mötet:

• har tydliga mål med utgångspunkt att öppna upp för reflektioner och förändringsarbete som gynnar hela verksamheten.

• har en tydlig struktur och en förskollärare ansvarar för att det läggs ut i Teams under APK och minnesanteckningar - förskollärarreflektion.
• bidrar till att det kan skapas en pedagogisk planering kring ämnet som reflekterats, om det anses vara pågående
och gynnar verksamheten med ett fortgående reflektionsarbete.

 

Förskollärarna ansvarar för att sin avdelnings pedagoger får ta del av mötets innehåll.

Kopplingar till läroplanen

  • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
    Lpfö 18
  • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: