Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - skräpplockardag

Skapad 2020-09-23 08:19 i Lövberga förskola Östersund
Förskola
I samarbete med Håll Sverige rent vill vi tillsammans värna om vår utemiljö och närmiljö

Innehåll

Syfte

Vi vill lära barnen vad som hör hemma i naturen samt visa hur var och en kan bidra till hållbar utveckling.
Finns det saker i vår skog som inte ska vara där? Vart ska skräpet vara?

24/9 går vi tillsammans ut på en skräpplockardag och samlar skräp från skogen, efteråt går vi till återvinningen för att sortera.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: