Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition av "säljsamtalet"

Skapad 2020-09-23 08:41 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Försäljning och kundservice
Under några veckor ska vi arbeta med "säljsamtalet" kopplat till den produkt du valde att arbeta med i uppgift 1 till 5. Uppgifterna heter 6 och 6b

Innehåll

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka

Måndag

Onsdag

39

 

Uppstart och genomgång av Göran.
40

Fortsatt genomgång av Göran

Uppgiften delas ut och du startar att göra ett säljsamtal.

41

Arbete med ditt säljsamtal.

Arbete med ditt säljsamtal.

42

Inlämningen av deluppgift. 6

Start av deltuppgift 6b

43

Arbete med deluppgift 6b. Arbete med deluppgift 6b, och inlämning när lektionen är slut.

Uppgifter

 • Repetition av säljsamtalet!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Säljarbete och försäljningsteknik, till exempel merförsäljning och systemförsäljning.
  Fös  -
 • Förhandlings- och presentationsteknik.
  Fös  -
 • Säljpsykologi och motivationsträning samt den egna säljstilen och hur man använder sina resurser på bästa sätt.
  Fös  -

Matriser

Fös
Repetition av "säljsamtalet"

Ämnets mål

E
C
A
Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik.
Eleven beskriver översiktligt hur säljarbete och förhandlingar planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Eleven beskriver utförligt hur säljarbete och förhandlingar planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur säljarbete och förhandlingar planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationer.
I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom service och försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat och agera serviceinriktat.
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter inom personlig försäljning
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom personlig försäljning
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom personlig försäljning
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: