Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral - en del av dig själv

Skapad 2020-09-23 08:32 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här området ska vi arbeta med frågor om hur vi är mot varandra. Hur påverkar det vi gör mot andra oss själva och dem runt omkring oss. Vilket budskap möts vi av i böcker, tidningar och reklam, och hur påverkar det oss? Vi jämför också våra egna tankar med hur man ser på de här frågorna i de olika världsreligionerna. Vi får tänka till på hur vi skulle agera i olika situationer.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska efter arbetet kunna:

- resonera runt moraliska frågor, vad som är rätt och fel, och förklara hur du tänker om detta.

- använda några ord och begrepp som hör till området, t ex jämlikhet, solidaritet, rätt, orätt, etik, moral, ansvar och skyldighet

 

Arbetssätt

Vi kommer att se på film och diskutera.

Vi kommer att läsa och diskutera texter.

Resonera och fundera, enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

- resonera runt moraliska frågor, vad som är rätt och fel, och förklara hur du tänker om detta.

- använda ord och begrepp som hör till området, t ex jämlikhet, solidaritet, rätt, orätt, etik, moral, ansvar och skyldighet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Etik och moral

Kunskapskrav Religion
E
C
A
Etik och moral
Resonera och argumentera kring etik och moral.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etiska begrepp
Kunna använda dig av ord som rör etik och moral och veta vad dessa betyder
Du använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: