Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-20

Skapad 2020-09-23 09:01 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Engelska
Vi arbetar från början med läsförståelse och hörförståelse. Här finns planering för v.39 och framåt.

Innehåll

Läsförståelse v.39-40

Nu får du välja svårighetsgrad "enklare text" eller "medium/svår". Dessa texter är olika långa och har olika svårt språk. Viktigt nu är att du väljer en text som känns bra för dig(inte för lätt men heller inte allt för svår). Det du ska göra under tiden du läser är: 1. skapa en gloslista. Fyll på med ord du hittar i texten som du behöver slå upp. Skriv ned dessa med rätt översättning och spara dem. 2. Skriv en läslogg! Detta kan du få göra på svenska till att börja med, då det viktiga i det här läget är att du visat att du har en någorlunda förståelse för vad du läst! enklare/medium text; https://americanliterature.com/childrens-stories/the-bogey-beast https://americanliterature.com/childrens-stories/the-three-little-pigs https://americanliterature.com/author/hans-christian-andersen/short-story/the-snow-queen https://americanliterature.com/author/hans-christian-andersen/short-story/the-little-match-girl Medium/svår; https://www.btboces.org/Downloads/7_There%20Will%20Come%20Soft%20Rains%20by%20Ray%20Bradbury.pdf https://americanliterature.com/author/hh-munro-saki/short-story/the-open-window

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: