👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-09-23 09:04 i Lingenässkolan A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation

Innehåll

Undervisning

Du ska få arbeta med känslobilder i 1-1- undervisning.

Du ska få koppla bilderna till uttrycken i din Avaz.

Du ska få använda Fotokalendern och Avaz med personal för att samtala om kommande och tidigare händelser.

Du ska få träna mer på att använda kommunikationsverktyg, t ex Avaz i fler olika sammanhang.

Du ska få träna på att tolka ordbilder.

Du ska få träna på bokstavsformer samt att forma bokstäver med penna.

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Träna på din förmåga att uttrycka känslor.

Använda hjälpmedel i din kommunikation.

Samtala kring tidigare och kommande händelser. 

Delta i att känna igen några ordbilder.

Skriva bokstäver med penna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9