Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskar i Paradiset - 5B

Skapad 2020-09-23 09:06 i Sjökarbyskolan Österåker
I den här boken får du träffa Oskar en snart 11årig kille och hans familj.
Grundskola 5 Svenska
Vi ska arbeta med den skönlitterära boken Oskar i Paradiset. Du kommer att få läsa på egen hand och även högt för klassen, läraren eller en mindre grupp.

Innehåll

Vi ska arbeta med

Den skönlitterära boken Oskar i Paradiset. Du kommer att få läsa på egen hand och även högt för klassen, läraren eller en mindre grupp.

Du kommer att få analysera texten som du läst på egen hand och i samarbete med klasskamraterna.

Du kommer att arbeta med olika uppgifter som tränar din analysförmåga, din kommunikativa förmåga, din metakognitiva förmåga och förmågan att hantera information. Det gör du genom att samtala, beskriva, motivera, tolka, granska information, presentera mm.

Vi kommer även ha skrivuppgifter kopplade till boken och träna på att skriva olika typer av texter.

 

Vi kommer att bedöma

 • Hur väl du förstår texten och textens innehåll. Även sådant som står mellan raderna.

 • Hur delaktig du är i diskussioner och samtal om det du har läst. Om du hjälper till att föra samtalet framåt.

 • Din förmåga att beskriva och motivera hur du tänker.

 • Din förmåga att uttrycka dina egna åsikter och framföra dem till klasskamraterna. Din förmåga att lyssna på klasskamraternas åsikter och jämföra med dina egna.

 • Din förmåga att föreslå lösningar.

 • Din förmåga att använda skrivregler, t.ex. storbokstav och punkt samt hur du bearbetar dina texter i flera steg med hjälp av bland annat respons.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: