Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 referat HT2020

Skapad 2020-09-23 09:13 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under arbetsområdet får du lära dig de genretypiska dragen för ett referat samt att självständigt pröva olika källors tillförlitlighet.

Innehåll

 Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • tänka kritiskt
 • självständigt pröva olika källors tillförlitlighet
 • skriva ett referat
 • formulera dig och kommunicera i skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • söka information från olika källor

 

Film: Så skriver du ett referat

Film kring källkritik

Film om källkritik

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser olika referat och övar på att sammanfatta
 • Vi övar på källteknik och hur man källhänvisar och citerar
 • Vi övar på att referera
 • Vi skriver ett individuellt referat med källhänvisningar i löpande text, vilket är en bra övning inför nationella provet som ofta innehåller just den här texttypen.
 • Vi övar på att tänka källkritiskt och hur man undersöker om en källa är tillförlitlig.

 

Uppgift:

·       Du ska referera två artiklar om ett valfritt ämne. Välj gärna något som det finns olika åsikter om.

·       Läs texterna och referera dem objektivt.

·       Efteråt gör du en källkritisk reflektion kring de källor du använt samt funderar och motiverar en eventuell egen åsikt i frågan.

·       En korrekt uppställd källförteckning ska finnas med sist i dokumentet.

·       Tänk på de genretypiska dragen!

 

Förslag på ämnen – du får gärna komma med egna förslag

 • kortare sommarlov
 • betyg
 • abortfrågan
 • privata vårdföretag
 • hen istället för han/hon
 • svensk vapenförsäljning
 • gratis kollektivtrafik
 • djurförsök
 • biltullar
 • tiggare
 • doping
 • mobilförbud
 • ekologiskt jordbruk
 • eldrivna bilar
 • läxor

 

E

 • Du sammanfattar med egna ord det viktiga i texten.
 • Du refererar objektivt utan att lägga till personliga kommentarer.
 • Den refererade texten ska beskrivas på ett rättvisande sätt. Inga misstolkningar.
 • Du använder dig av referatmarkörer.
 • Källhänvisningen är korrekt och innehåller alla delar.
 • Minst ett citat finns med i texten.
 • Texten ska kunna stå för sig själv, d.v.s. läsaren kan förstå den refererade textens innehåll utan att behöva läsa själva texten som refereras.
 • Texten följer i huvudsak regler för stavning och skiljetecken. Eventuella språkfel stör inte förståelsen av texten.
 • Texten har en enkel textbindning.

 

C

 • Texten följer skrivregler för stavning och skiljetecken relativt väl.
 • De olika styckena, meningarna och satserna binds ihop på ett tydligt sätt (sambandsord)
 • Språket är varierat, klart och i stort sett korrekt.
 • Citat, referatmarkörer och källhänvisningar fungerar bra i texten.

 

A

 • Texten följer skrivregler för stavning och skiljetecken väl.
 • Textens disposition är klar och överskådlig. Textbindningen fungerar väl.
 • Citat och referatmarkörer är väl valda, smidigt infogade i texten och berikar texten.
 • Ordval och meningsbyggnad är varierad och precis. Språket träffsäkert och sakligt med goda formuleringar som håller hela texten igenom. 
 • Dispositionen är genomtänkt, inledning och avslutning väl sammankopplade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Matris Svenska 7-9: Skriva Referat

E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: