Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia- forntiden

Skapad 2020-09-23 09:20 i Nyhammars skola Ludvika
Vi arbetar med forntiden och vikingatiden, främst utifrån gleerupsmaterial men också med hjälp av serien Odens rike och genom att inspektera stenar från förr.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Hur levde man förr? Hur kan man veta någonting om tiden för länge sedan? Vi lär oss om forntiden och om vikingatiden.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska få lära känna vår tidiga historia. Du får lära dig om vilken utveckling som har skett genom tiden och dessutom träna på att jämföra olika tidsperioder med varandra.

Centralt innehåll

Det här arbetsområdet koncentrerar vi oss på följande:

Mål - konkreta för eleven

Du ska kunna berätta hur man levde under stenåldern, bronsåldern och vikingatiden.
Du ska kunna resonera kring hur människors liv förändrades
t ex genom att människorna började odla marken, när vikingarna gjorde sina resor ut i världen eller när människorna gick över till kristendomen.
Du ska känna till några av vikingarnas gudar.
Du ska kunna beskriva vad man kan få veta av arkeologiska fynd.

Vad ska vi arbeta med/undervisning

Vi ska titta på filmer, läsa texter och svara på frågor, lyssna på berättelser och resonera.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska förhållanden
Du känner till stenåldern, bronsåldern, vikingatiden och kan berätta lite om hur människor levde.
Du har goda kunskaper om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och vikingatiden
Du har mycket goda kunskaper om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och vikingatiden
Historiska skeenden
Du kan resonera enkelt kring hur människors liv förändrades av olika samhälls-förändringar, uppfinningar eller människors handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människors liv förändrades av olika samhällsförändringar,uppfinningar eller människors handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människors liv förändrades av olika samhällsförändringar,uppfinningar eller människors handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: