Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sago/bokprojekt grön grupp

Skapad 2020-09-23 09:32 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Använda sagor/böcker som ett pedagogiskt verktyg för att väcka intresse för böcker/sagor och utveckla språket, lusten att berätta, fantisera, gestalta, samarbeta och leka.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har en grupp med 20 barn i åldern 3-5 år. Det är en blandad barngrupp med barn som har svenska som modersmål och barn som har svenska som andra eller tredje språk. Några barn visar stort intresse för bilder, böcker och skriftspråket, medan andra visar mycket lite intresse för detta.

Vi pedagoger har bestämt att vi ska arbeta extra mycket med språk och kommunikation på avdelningen, då vi anser språket och kommunikationen ligger till grund för att det ska fungera i leken och samspelet med varandra. Se mer i  "Språkstimulering och kommunikation".

Vi kommer även att arbeta mycket med skapande utifrån de olika böckerna.

 

 

Vart ska vi?

 

Med bok/sagoprojektet vill vi  att alla barnen på avdelningen ska få möta, upptäcka och uppleva sagor/böcker på olika sätt.  Vi strävar efter att barnen ska utveckla sitt ordförråd, olika begrepp, språkförståelse, kunna återberätta och hålla en röd tråd i sitt berättande. Att barnens förståelse för bilder och symbolers betydelse ska ökas. Utveckla sina fantasi och skapa egna bilder och uttrycka sig kreativt.

Vi kommer skapa grupperna så barnen får samarbeta och leka med barn som de inte själva söker sig till i den fria leken, för att utveckla och skapa  nya kontakter och kompisrelationer.

 

  


Hur gör

 • Vi kommer att dela barnen i fyra grupper med en pedagog som ansvarig för varje grupp. Vi vill skapa små grupper så alla barnen får talutrymme. Två grupper inne och arbetar med projektet och två grupper utelek under projekttiden.
 • Alla barnen kommer att arbeta med sitt projekt minst en gång i veckan.
 • Vi skapar grupperna utifrån pedagogernas observationer av barnens språk, lek och intressen.
 • Grupperna kommer att arbeta med olika böcker/sagor utifrån pedagogernas observationer och gruppens sammansättning.
 • Upplever sagan/boken på olika sätt - läser, flanobilder, arbetar med konkret material,  gestaltar, skapar egna och gemensamma bilder  och tittar på film.
 • Barnen får vara delaktiga genom att skapa enskilt och i gruppen, återberätta med bilder och konkret material, gestalta och dokumentera.
 • Dokumentera barnens upptäckter, samarbete och nya lärdomar.
 • Sätter dokumentation på väggarna så projektet hålls levande för barnen, dokumenterar i barnens lärloggar.

 

 

Grön grupp kommer arbeta med boken "Gonatt alla djuren" (Arro & Kruusval 2017) där vi övar tal upp till 10, pennfattning och att klippa med sax. Vi kommer också att öva på olika pronomen. Ett mål är också att barnen ska kunna skriva sitt namn på allt som de skapar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: