👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorisk träning och avslappning

Skapad 2020-09-23 09:58 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
Vi vill att barnen ska ha kul i lek och rörelse tillsammans med kompisar och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Vi tränar grundläggande motoriska färdigheter; springa, krypa, åla, rulla, hoppa, m.m.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att ge barnen möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas och att jag kan, jag vill och jag vågar. Alla ska kunna delta och det ska vara roligt. På ett lekfullt sätt får barnen röra sig till musik, öva sina grovmotoriska rörelse, känna att pulsen ökar och öva på att slappna av. 

Mål

Vårt mål är att det ska vara kul att röra på sig. Att utveckla grovmotoriken, vikten att kroppen får slappna av, utveckla sin förmåga att ta instruktioner. Att lita till sin egen förmåga.

 Innehåll

- främja den motoriska utvecklingen
-träna på att lyssna och följa instruktioner.                                                                                    

 - lära sig turtagning och socialt samspel i grupp

Motorik

På olika sätt tränar vi grundrörelserna: balansera, rulla, åla/krypa, gå, springa, hoppa.  Vi utmanar barnen att våga och att tro på sin egen förmåga.

Instruktioner

Motorisk träning ger barnen många tillfällen att träna på att följa instruktioner. Det kräver mycket övning att först uppfatta att det är dags att lyssna, att det gäller just mig, vad det är man ska göra och sedan göra det, ta eget ansvar.

Genomförande

En gång i vecka starta dagen med Tabata.

Vid ett tillfälle i vecka genomföra aktiviteter där barnen tränar olika motoriska färdigheter. Miniröris, MTI, härma rörelser från digitala verktyg.

Ut och gå i naturen, göra balansbanor ute. 

Avslappningssaga en gång i veckan.

 

  

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18