Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen 2020

Skapad 2020-09-23 09:53 i Fyllingeskolan gr Halmstad
Känna till olika matematiska metoder och hur de kan användas i vardagslivet. Reflektera över rimlighet och använda ämnesspecifka ord, begrepp och symboler.
Grundsärskola 8 – 9 Svenska Matematik Hem- och konsumentkunskap
Träna de fyra räknesätten

Innehåll

Arbetsområden

 • Taluppfattning och tals användning
 •  Tid och pengar
 •  Sannolikhet och statistik
 •  Geometri
 •  Ämnesspecifika begrepp

De fyra räknesätten

Introducera tal i decimal- och bråkform och visa hur de används i vardagliga situationer. Visa med hjälp av praktiska övningar och spel hur helheter kan delas upp i olika delar.

Introducera begreppet procent och visa hur det används i vardagliga situationer. Göra uträkningar med hjälp av miniräknare.

Tid och pengar

Enheter för tid, till exempel hur timmar, minuter och sekunder förhåller sig till varandra. Träna på att använda klockan i vardagslivet.

Få insikt om pengars värde, handla, växla och få kunskap om hur pengar används i vardagslivet.

Känna till att länder har olika valutor.

Sannolikhet och statistik

Känna till och kunna avläsa enklare diagram och tabeller. Göra egna stapeldiagram med utgångspunkt från elevens intressen.

 

Geometri

Kunna de vanliga geometrisk objekten cirkel kvadrat och rektangel

Kunna använda geometriska begrepp , till exempel hörn sida, sträcka och vinkel.

Kunna mäta och uppskatta längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Känna till samband mellan förstoring och förminskning

 

 

Hur ska arbetet utföras

De matematiska kunskaperna tränas, i flertal situationer och i flera ämnesområden, både teoretiskt och praktiskt.

 

 

 

 

Hur och när utvärderar vi kunskaperna

Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans med eleven både skriftligt och muntligt. Tillsammans diskuterar vi hur matematiska kunskaper kan vara till nytta och hur vi använder dem. Ge eleven insikt om sin egen matematiska förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: