Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takter och rytm samt noter åk 6

Skapad 2020-09-23 09:46 i Parkskolan Norrtälje
Pedagogisk planering för arbetsområdet som behandlar notlära, takt och rytm.
Grundskola 4 – 6 Musik
Här lär vi oss vad olika takter är och hur de påverkar oss.Vi går igenom vad olika rytmer är och i vilka musik genrer de passar till. Varför använder vi noter inom musik? Här kommer vi att att lära oss grunderna i NO-lärare.

Innehåll

Takt/rytm och noter

1. Takt och rytm

- Notlära och notvärden

- Olika taktarterna

- rytminstrument i orkester

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få bekanta dig med och spela flera olika rytminstrument. Vi lär oss hitta takt och rytm i olika sorters musikstilar.

Du kommer att få en introduktion i hur olika taktarter låter och vi repeterar notvärden.

Du kommer att få arbeta med att hitta egna rytmer och spela upp dem för klasskamraterna (åk 6)

5. Bedömning

Läraren kommer löpande att bedöma din insats och hur aktiv du är på musiklektionerna.

I åk 6 kommer du, tillsammans med en grupp, få komponera och framföra ett rytmkomp till färdiginspelad musik.

6. Kunskapskrav

Du skall ha provat på att spela ett antal rytminstrument till musik från olika genrer.

Du skall, tillsammans med en grupp, ha komponerat och framfört ett musikstycke för dina kamrater (åk 6).

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

Uppgifter

 • Musikframförande - Takt och rytm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Takt och rytm åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Följa takt och rytm
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Du deltar i gemensamt rytmspel och följer då i någon mån takt och rytm.
Du deltar i gemensamt rytmspel och följer då relativt säkert takt och rytm.
Du deltar i gemensamt rytmspel och följer då med säkerhet takt och rytm.
Musikskapande
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan bidra till att skapa musik genom att med hjälp av instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av instrument utgå från några enkla musikaliska mönster och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: