Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia-medeltiden

Skapad 2020-09-23 09:59 i Nyhammars skola Ludvika
Svensk medeltid, år 1060-1521 Det sker en hel del förändringar av samhället under svensk medeltid. Kristendomen fick fäste i landet och en statsmakt växer fram. Samhällets uppbyggnad förändrades från ett ättesamhälle, där ätten( =släkten) är samhällets sociala bas, till en statsmakt där kung, aristokrati och kyrkliga ämbetsmän hade den avgörande makten. Städer växte upp och blev centrum för handel. Ett allmänt rättssystem med lagar och domstolar utvecklades också.
Grundskola 5 Historia
Hur levde folk på medeltiden? De flesta var bönder lika som på vikingatiden, men vad förändrades? Vad är de 4 stånden? Vilka hade makten i Sverige och hur såg Sveriges karta ut?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om  hur  människor levde på medeltiden. Hur levde folk här i Sverige jämfört med i andra länder? Levde folk i byar? Utövade de någon sport, fiskade och vilka material använde de för att tillverka saker? Hur många människor fanns i Sverige då? Vi ska lära oss hur stor makt präster och religionen hade över folket. Vi ska ta reda på vilka källor som kan ge oss kunskap om tidsperioden. Dessa kunskaper om källors användning och tolkning kan vi sedan använda för framtida studier.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser faktatexter i gleerups digitala material. Läraren berättar och vi ser på filmer. Vi samtalar och bedömer rimlighet i fakta vi får fram. 

Vad som kommer att bedömas:

 • Dina faktakunskaper om medeltiden
 • Hur du kan beskriva skillnader och likheter mellan livet på medeltiden, forntiden och nutid
 • Om du kan berätta något om vilka källor vi bör kunna lita mest på

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Historia -

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Tidsperioder
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Du kan beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och föra resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Du kan använda dig av historiska begrepp när det gäller förhållanden, skeenden och gestalter. Även när du använder källor och resonerar om hur historia används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: