👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga åk 1-3

Skapad 2020-09-23 10:04 i Grundsärskolan Hudiksvalls Kommun Hudiksvall
NTA-låda. Balansera och väga.
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Matematik Teknik
Vi kommer arbeta med temat "Balansera och väga". I arbetet med NTA-lådan (naturkunskap och teknik för alla) ska vi genomföra olika uppdrag för att fördjupa oss kring balans.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Att du: 

 • blir bekant med olika begrepp som t.ex. tyngdpunkt, jämvikt, balans, balansvåg, tyngre än, tyngst, lättare än och lättast.
 • kan medverka i att använda balansbräda
 • kan medverka i att väga med hjälp av balansvåg.
 • kan delta i enkla systematiska observationer och experiment.
 • kan göra förutsägelser och jämföra resultat.
 • utvecklar din förmåga att förstå sambandet mellan vikt, jämvikt och balans.
 • utvecklar din förmåga att förstå sambandet mellan tyngdpunkt och jämvikt.
 • kan rangordna föremål efter vikt.
 • kan delta i redovisningar av våra resultat. T.ex. med hjälp av foton.

Arbetssätt:

Vi kommer att jobba med arbetsområdet genom:

 • gemensamma genomgångar
 • titta på filmer inom ämnesområdet
 • tillsammans läsa texter och arbeta med arbetsblad 
 • praktiska experiment, både enskilt och i grupp
 • dokumentation med hjälp av bilder och foton
 • redovisning av våra experiment

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda något/några begrepp inom området som t.ex. balans, tung, lätt.
 • Delta och medverka i de olika experimenten 
 • Dokumentera de olika experimenten. T.ex. med hjälp av bilder.
 • Redovisa dina experiment med hjälp av ord, tecken och bilder. Samt lyssna på andra som redovisar.
 • Rangordna föremål efter vikt som t.ex. tung och lätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Mätning av längd, volym, och massa samt vanliga måttenheter till exempel liter och kilogram.
  Ma  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformad och fungerar.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma   3
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar.
  NO   3