Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 7F HT2020

Skapad 2020-09-23 10:19 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Planering 7F kemi - kemins grunder, luft, vatten, syror och baser samt salter och metalloxider
Grundskola 7 Kemi
Introduktionskurs till kemins grunder. Vi går igenom vad atomer, joner och molekyler är, hur kemiska reaktioner fungerar och bekantar oss med luft och vatten ur ett kemiskt perspektiv. Vi lär oss att laborera säkert.

Innehåll

 

Vecka

Arbetsområde                         

Lektionsaktivitet

Läsanvisning

Läsanvisning Spektrum Kemi Light

41

Introduktion

On (halvklass): Utdelning av böcker, kursintroduktion

To: Instudering inför säkerhetstest

s.391

 

s.246

 

42

Labsäkerhet

On (halvklass): Atomer, molekyler, grundämnen, föreningar

To: Test labsäkerhet, Kemiska reaktioner

s.7-21

s. 6-14

43

Kemins grunder

On (halvklass):  lab löslighet

To: Blandningar och separationstekniker

s.23-33

s. 15-20

45

Kemins grunder

On(halvklass): lab filtrering

To: Förberedelse inför prov

s.34-42

s.21-25

46

Kemins grunder

On (halvklass): lab kromatografi

To: Prov kapitel 1 kemins grunder

 

 

47

Kemins grunder

Ti: Vad består luft av? 

On (halvklass): lab syrgas och koldioxid

 s.52-59

s.33-38 

48

Luft

Ti: Ozon och koldioxid 

On (halvklass): lab påvisa koldioxid

 

 

49

Luft

Ti: Vattnets kretslopp, polaritet

On (halvklass): lab vattenrening

s.60-69

s.39-45

50

Vatten

Ti: Prov kapitel 2 (luft) och 3 (vatten)

On (halvklass): Vattenrening

s.81-91

s.51-59

51

Vatten

On/Fre (halvklass): Vattenuppgift plocka ut fakta ur tabell

s.92-97

s.51-61

         
         

 

 

 

Uppgifter

  • Prov kemins grunder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: