Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5

Skapad 2020-09-23 10:35 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med följande: Taluppfattning, aritmetik, geometri, bråk och procent.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att se matematik i vardagen och förstå syftet med att använda matematiken i vardagen. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din kunskaper genom diagnoser, prov, muntlig redovisning, deltagande i undervisningen och diskussioner.

Undervisning och arbetsformer

Arbetsområde 1; Vi startar med att träna mer på att använda oss av algoritmer i samtliga räknesätt så att dessa sitter, och kommer då att räkna med höga tal - tal upp till 1.000.000! Dessutom handlar det om division och multiplikation med nollor i slutet.

 

Arbetsområde 2; Vi går från höga tal till decimaltal. Vi ska lära oss tiondelar och hundradelar och senare koppla ihop dessa med bråk och procent.

Arbetsområde 3; Vi arbetar mer med procent, andelar. Vi lär oss räkna ut hur många procent något är av ett antal, t ex 20% av 10.

Arbetsområde 4: Vi fortsätter nu med geometri, area och omkrets samt omvandla mellan m, km och mil

Arbetsområde 5; Vi lär oss om vinklar, att rita och mäta dem, känna till spetsig, trubbig och rät vinkel samt något om symmetri.

Arbetsområde 6; Nu ska vi lära oss läsa av en tidtabell, läsa av linje- och cirkeldiagram samt rita linjediagram. Vi ska också lära oss vad medelvärde är och hur man räknar ut det.

Arbetsområde ; Vi repeterar och arbetar då med bråk, procent, decimaltal, problemlösningsuppgifter, huvudräkning med hjälp av tärningsspel, algoritmer och en del utmaningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris förmågorna matematik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Kan med hjälp använda rätt begrepp och symboler.
Använder begrepp/symboler men gör misstag ibland.
Använder begrepp/symboler på ett korrekt sätt.
Förmåga att formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder
Behöver handledning för att förstå problemet.
Behöver handledning med att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
Kan med hjälp föra ett matematiskt resonemang.
Kan själv föra ett matematiskt resonemang men vissa steg i lösningen saknas.
Resonerar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Förmåga att använda matematikens uttryckformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Kan redovisa med hjälp.
Kan redovisa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver handledning för att lösa vissa delar av problemet.
Väljer en metod som löser problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: