Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kärlek

Skapad 2020-09-23 10:34 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola F Slöjd
Enskilt ska du: I detta arbetsområde ska du tolka temat ”kärlek” med ett bildmotiv. Bildmotivet ska du först skissa upp på papper. Därefter ska du överföra ditt bildmotiv till trämaterial med lämpliga tekniker och redskap. Du ska föra logg över ditt arbete med ord och bild och utvärdera, redovisa och resonera om ditt arbetes resultat och uttryck.

Innehåll

Tema ”kärlek”

Pedagogisk planering – trä- & metallslöjd

 

Mål att sträva mot:

·         Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap och tekniker

·         Analysera och värdera arbetsprocess och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

·         Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Konkretisering av målen

Du får lära dig att

·         Överföra dina tankar utifrån temat till trämaterial

·         Lära dig om materialets egenskaper och kombinationsmöjligheter

·         Göra skisser och planera din arbetsprocess

·         Hantera redskap och hantverkstekniker

·         Framställa slöjdföremål

·         Bedöma resultatet av ditt arbete och resonera om hur detta kopplat till din arbetsprocess

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

·         Utveckla idéer

·         Formge och framställa slöjdföremål

·         Hantera material, redskap, maskiner och hantverkstekniker

·         Värdera arbetsprocess och resultat

·         Tolka slöjdföreåls uttryck

 

Inflytande

·         Du får tillsammans med dina klasskamrater avgränsa storleken på din del av arbetet.

·         Du får själv, inom givet tema, välja och skapa det motiv du ska arbeta med.

·         Du får själv välja hantverksteknik och inriktning för ditt arbete.

 

Tid: 4 veckor

Tema ”kärlek”

Uppgift:

 

I grupp ska ni:

Komma överens om hur och dela in hjärtat i jämnstora delar – rita ut uppdelningen med blyerts.

 

Enskilt ska du:

·         Tolka temat ”kärlek” med ett bildmotiv.

·         Bildmotivet ska du först skissa upp på papper, formatet blir det du ritat ut som din del av hjärtat.

·         Överföra ditt bildmotiv till din del av MDF – skivan (din dela av hjärtat)

·         Föra logg över ditt arbete med ord och bild

·         Utvärdera, redovisa och resonera om ditt arbetes resultat och uttryck

 

Du får inte förändra formen på din del av hjärtat, de färdiga delarna ska monteras tillsammans och åter bilda formen av ett stort hjärta.

 

Lämpliga hantverkstekniker kan exempelvis vara bildhuggeri och fanering.

Arbetstid 4 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: