Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Engelska Åk5

Skapad 2020-09-23 10:40 i Solviksskolan Ludvika
Grundskola 5 Engelska
Läsa enklare texter och förstå innehållet, titta på en engelsk serie och förstå handling och frågeställningar utifrån denna. Bygga på sin ord-bank med nya glosor för att kunna uttrycka sig i det engelska språket på ett mer varierat sätt. Lyssna på talad engelska och förstå innehållet. Berätta för sin kamrat om något eller beskriva ex. en bild på engelska.

Innehåll

Vi kommer att jobba med materialet Reading Rockets som finns i 4 nivåer A,B,C och D.

Varje kapitel startar med en kort text som man ska läsa och förstå innehållet i. Därefter ska man sätta in rätt ord i rätt mening för att sedan svara på några frågor kring texten.

Läxor kommer att ges i form av glosor och avslutas med ett litet prov. Du får visa dina kunskaper och din utveckling genom att vara aktiv på lektioner, glos-läxor samt genom provet.

Vi kommer att titta på engelska serier för att bekanta oss med hur vardags-engelska pratas och kunna förstå och återberätta en handling eller skeenden i serien.

Olika talövningar ökar säkerheten att prata och lyssna på engelska. Vi ska ex. beskriva en bild för sin kamrat.

Genom att lyssna på talad engelska skall vi kunna förstå vad som sägs och svara på frågor kring detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - målen att nå i år 5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Förstå tal
Du kan förstå tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Du kan redogöra för och kommentera innehållet och agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Du kan använda dig av strategier när du lyssnar och läser för att underlätta din förståelse av innehållet.
Välja & använda material
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier och använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Du kan formulera dig i muntliga framställningar av olika slag.
Formulera sig i skrift
Du kan formulera dig i skriftliga framställningar av olika slag.
Bearbeta & förbättra
Du kan bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera din kommunikation.
Uttrycka sig muntligt
Du kan uttrycka dig enkelt med ord, fraser och meningar i muntlig interaktion.
Uttrycka sig skriftligt
Du kan uttrycka dig enkelt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion.
Strategi för interaktion
Du kan välja och använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Du kan kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: