Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fria aktiviteter med vuxen

Skapad 2020-09-23 10:49 i Framtiden | Förskola & Fritidshem Fristående förskolor
Förskola
Under dagen på förskolan så händer det att barnen vill göra aktiviteter tillsammans med en vuxen, eller behöver ha en vuxen delaktig på något sätt. Det kan vara i brädspel, i regellekar eller andra aktiviteter med mycket material, digitala verktyg, eller liknande. Det kan också vara så att en vuxen erbjuder en fri aktivitet i den bemärkelsen att deltagandet sker på barnets villkor.

Innehåll

Under dagen på förskolan så händer det att barnen vill göra aktiviteter tillsammans med en vuxen, eller behöver ha en vuxen delaktig på något sätt. Det kan vara i brädspel, i regellekar eller andra aktiviteter med mycket material, digitala verktyg, eller liknande. Det kan också vara så att en vuxen erbjuder en fri aktivitet i den bemärkelsen att deltagandet sker på barnets villkor. 

Förtydligande exempel:
- Ansiktsmålning
- Lekar med skrivna regler (Istappskull, katten och råttan)
- Utflykt till återvinningen
- Filmskapande med iPad
- Affärslek

Planeringens primära syfte är i det här fallet vad personalen är skyldiga att erhålla barnen. Det handlar framförallt om barnens behov, deras eget värde, deras intressen, deras initiativ, deltagande och inflytande. Bifogat är mål som vi personal kan tänka extra mycket på när vi har möjlighet att vara involverade på barnens villkor.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: