Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk samt dialekter

Skapad 2020-09-23 10:57 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 – 8 Svenska
Vi kommer att arbeta med språk som talas i Sverige och Norden. Det innebär även de minoritetsspråk och dialekter vi har i Sverige.

Innehåll

Syfte

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,

livsåskådningar, generationer och språk möts.

Arbetet ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Metod/arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig detta kommer vi under lektionerna att lyssna på de nordiska språken och våra minoritetsspråk, för att därefter diskutera och samtala om likheter och skillnader.

Du kommer att få möjlighet att läsa korta texter och lära dig några vanliga ord från de nordiska språken.

Du kommer dessutom att få lära dig vilka våra minoritetsspråk är.

Du ska få lyssna till några olika dialekter som talas i Sverige.

 

Konkretiserade mål

Eleverna ska känna skillnad mellan norska, isländska och danska, och att orden uttalas olika och stavas olika.

Eleverna ska muntligt kunna förklara några likheter och skillnader när vi lyssnat på texter från de olika språken.

Eleverna ska känna till de svenska minoritetsspråken samt kunna namnge dem.

Eleverna ska känna till några dialekter i Sverige.

Åk 9: Eleven ska känna till den språkliga utvecklingen från urnordiska till dagens språkbruk i Norden.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • förklara likheter och skillnader i de nordiska språken
 • ge exempel på några vanliga ord och fraser
 • beskriva vad ett minoritetsspråk är och namnge våra svenska minoritetsspråk
 • ge exempel på några svenska dialekter
 • beskriva den språkliga utvecklingen från urnordiska till dagens språkbruk i Norden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Nordiska språk och minoritetsspråk samt dialekter åk 6

På väg mot kunskapskravet
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Ny nivå
Nationella minoritetsspråk
Eleven kan med stöd av vuxen ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk,
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk,
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk,
Språkliga varianter ex svenska dialekterer
Jag kan med stöd av vuxen berätta om olika dialekter inom svenskan och föra enkla resonemang om dessa.
Eleven kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan och berätta om olika dialekter.
Eleven kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan och berätta om olika dialekter.
Eleven kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan och berätta om olika dialekter.
Närliggande språk, likheter och skillnader ex danska och norska
Eleven kan med stöd av vuxen ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.

Sv
Nordiska språk och minoritetsspråk samt dialekter åk 9

På väg mot kunskapskravet
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Resonera om svenska språket
Eleven kan med stöd av vuxen föra enkla resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Jämföra närliggande språk
Eleven kan med stöd av vuxen jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
samt jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
samt jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
samt jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: