Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serbiska åk 1-3 : Tid, väder och tal

Skapad 2020-09-23 10:57 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vårt arbete med det kyrilliska alfabetet fortsätter. Den här terminen kommer vi också att befatta oss med ord och begrepp som betecknar och beskriver delar av dagen, veckodagar, månader och årstider. Vi kommer även att lära oss ord som används när man talar om vädret. Dessutom kommer vi att träna enkla matematiska begrepp samt hur talen används på serbiska för att ange antal och ordning.

Innehåll

Vi kommer att träna ord och begrepp som vi använder när vi talar om delar av dagen, namn på veckodagar, månader och årstider. Vi kommer att läsa dikter och berättelser om hösten och vintern samt att beskriva höst-och vinterbilder. 

Vi kommer att tala om vädret, titta på korta filmer som visar dygnsprognos och förklara ord: temperatur, nederbörd, vind, regn, snö...Vi kommer att skriva i skrivbok om årstider och anteckna eller rita förändringar som händer i naturen mellan oktober och december. 

Vi kommer att skriva talen, träna att räkna, lära oss matematiska begrepp på serbiska samt hur man anger antal och ordning.

Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva kyrilliska bokstäver, ord och korta meningar samt hur du läser enkla ord och meningar.

Jag kommer att bedöma din förmåga att nämna veckodagar, månader och årstider på serbiska, din förmåga att lyssna och förstå dikter och texter och beskriva höst- och vinterbilder. 

Jag kommer att bedöma din skrivbok, hur du skriver om hösten och vintern.

Jag kommer att bedöma din förmåga att räkna på serbiska och kunna ord  som används på mattelektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: