Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten

Skapad 2020-09-23 10:58 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 Kemi Svenska
Ni ska få lära er om hur vatten är uppbyggt och vilka egenskaper vatten har. Vi kommer lära oss vattnets kretslopp och olika aggregationstillstånd.

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • Förklara hur man med hjälp av atomer bygger upp ämnet vatten
 • Förklara vattnets kretslopp med korrekta begrepp 
 • Förklara vattnets aggregationstillstånd
 • Kunna skriva en labbrapport med syfte/material/hypotes/resultat/analys
 •  

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Eget arbete med kretslopp och aggregationstillstånd
 • Skriva en berättande text om en vattenmolekyl
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet
 • Experiment i helklass

Bedömning; vad och hur.

Jag kommer att bedöma dina kunskaper enligt följande:

 • Din delaktighet i gruppövningar och i diskussioner på lektioner.
 • Ditt faktablad om vattnets kretslopp
 • Ditt faktablad om vattnets aggregationsformer
 • Din berättande text om en vattenmolekyl
 • Dina labbrapporter

Uppgifter

 • Berättande text - En vattenmolekyl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: