Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Matematik åk 3 ht-20

Skapad 2020-09-23 11:21 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

 

Pedagogisk planering

Matematik ht-20

Syfte: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar. 
 
Förmåga Kunskapskrav Mål

Procedurförmågan

Eleven kan avläsa tid på klockan både digitalt eller analogt. 

Jag kan berätta vad klockan är.

Procedurförmågan

Eleven kan beräkna tid. 

Jag kan beräkna tid.

Procedurförmåga

Eleven kan göra matematiska beräkningar med multiplikation.

Jag kan göra beräkningar med multiplikation.

Procedurförmåga

Eleven kan göra matematiska beräkningar med division.

Jag kan göra beräkningar med division.

     

Procedurförmåga

Eleven kan göra matematiska beräkningar med addition.

Jag kan göra beräkningar med addition.

Procedurförmåga

Eleven kan göra matematiska beräkningar med subtraktion.

Jag kan göra beräkningar med subtraktion.

Procedurförmåga

Eleven kan beskriva tals inbördes relation genom att dela upp tal.

Jag kan beskriva talets uppbyggnad och dela upp talet.

Procedurförmåga

Eleven kan lösa olika problem genom att välja strategi och metod. 

Jag kan lösa olika problem genom att välja strategi och metod. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 3 ht-20

Nivå 1
Insats krävs
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att göra beräkningar med addition.
Jag kan göra beräkningar med addition både med stora och små tal samt till viss del med minnessiffror.
Jag kan göra beräkningar med addition med stora och små tal och med minnessiffror.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att göra beräkningar med subtraktion.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion med stora och små tal och till viss del med lån.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion med både stora och små tal och med lån.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att beskriva talets uppbyggnad och dela upp talet.
Jag kan beskriva talets uppbyggnad och dela upp talet med bilder eller klossar.
Jag kan beskriva talets uppbyggnad och dela upp talet med bilder, klossar och förklara talsorterna.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att lösa olika problem genom att välja strategi och metod.
Jag kan lösa enklare problem genom att välja strategi och metod.
Jag kan lösa problem genom att välja strategi och metod i de fyra räknesätten.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att berätta vad klockan är.
Jag kan berätta vad klockan är på de flesta klockslagen.
Jag kan berätta vad klockan är på alla klockslag.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att beräkna tid.
Jag kan beräkna tid mellan de flesta klockslagen.
Jag kan beräkna tid mellan samtliga klockslag.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att göra beräkningar med multiplikation.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation med de flesta tabellerna.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation i alla tabeller.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd i att göra beräkningar med division.
Jag kan göra beräkningar med division med olika tabeller.
Jag kan göra beräkningar med division med alla tabeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: