Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A Kap. 2 Proportionalitet och bråk

Skapad 2020-09-23 11:36 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att jobba med att ta reda på hur pris och vikt hör ihop. T ex ett kilo äpplen kostar 30 kr - vad kostar då 3 kg? Vi repeterar vad bråk är och övar på att räkna med bråk och omvandla och förkorta bråk. Vilken nytta har du av att kunna bråk? Jo, det behöver du kunna när du t ex ska laga mat och ska omvandla receptet från t ex 4 personer till 6 personer eller om ni är flera som har vunnit något och ska fördela vinsten rättvist - då måste du kunna använda bråk. I musiken värld finns massor av bråk - du kan spela i 2/4 -takt eller 1/8-takt.

Innehåll

Begrepp som du ska känna till

 • proportionalitet
 • graf
 • bråk
 • täljare
 • nämnare
 • omvandla
 • heltal
 • blandad form

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • Förstå vad proportionalitet är
 • Rita grafer
 • Omvandla bråk
 • Förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du uttrycker dig i diskussioner 
 • om och hur du använder matematiska begrepp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6 A Kapitel 2

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Metod
Utför beräkningar med tal i bråkform
Begrepp
Förstår begreppen omvandla, heltal och blandad form.
Metod
Förkortar bråk.
Begrepp
Använder och förstår begreppet förkorta.
Metod
Utför beräkningar med tal i bråkform.
Kommuntikation
Redovisar sin lösning.
Problemlösning
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet.
Kommunikation
Redovisar sin lösning.
Metod
Visar och använder proportionella samband.
Kommunikation
Redovisar sin lösning
Begrepp
Använder och förstår begreppet graf
Metod
Läser av och tolkar enkla data från grafer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: