Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 9:2

Skapad 2020-09-23 11:40 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med världsreligionerna:Judendom, islam, hinduism och buddhism

Innehåll

Genomförande

Arbetsgång:

Genomgångar

Läsning om religionerna

Diskussioner i grupp

Film om religionerna

Vecka 39-45 Judendom och islam

Vecka 45-50 Hinduism och buddhism

Jag kommer att först visa en video om religionerna och därefter kommer jag att hålla en genomgång. Lektionen efter kommer ni få möjligheten att läsa på om religionen och vi kommer till slut ha diskussioner om religionen i grupper. 

Detta kommer undervisningen att innehålla: 

 • religionernas historia
 • viktiga personer
 • allmän information såsom antal troende eller helig plats
 • centrala tankegångar exempelvis inriktningar eller livet efter döden
 • högtider, seder och riter
 • religionen idag respektive förr exempelvis konflikter
 • religion och identitet

Examinationstillfälle: Prov i de fyra religionerna

Judendom och islam: vecka 45 tisdag

Hinduism och buddhism vecka 50 tisdag

Bedömning: Jag bedömer er på proven. Se kunskapskraven på det som bedöms. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: