Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter & hans 4 getter

Skapad 2020-09-23 12:27 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Genom ett sagotema vi vill väcka nyfikenhet och kunskap om färger. och det svenska språket.

Innehåll

Vad

Genom ett tematiskt arbete och genom sagan "Petter och hans 4 getter" kan vi skapa intresse för läsning och matematiska färdigheter som färger, storlek och antal. Vi ska även uppmärksamma och ta till vara barnens intresse för modersmål och andra språk som finns i barngruppen.

 

hur 

 • läsa sagan
 • flanosaga
 • tillföra material i den fria leken
 • olika estetiska tillfällen
 • sånger

Varför

 • Barnen ska få lära sig olika färger
 • lära sig räkna till 4
 • träna det svenska språket

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: