👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Snusmumriken - Naturen - HT2020

Skapad 2020-09-23 13:00 i 233141 Förskolan Kroppås Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hur ändras naturen över året? Vad får man göra i skogen? Vad och vem lever i skogen?

Innehåll

Vi har valt att arbeta med naturen. Vi ska följa upp förändringarna i naturen under året och de olika årstiderna. Barnen ska få en förståelse av naturen och djuren med att hålla Kroppåsskogen ren och föra en dialog om vad man får och inte får göra i skogen. Vi kommer använda oss av språket och föra dialoger och öppna frågor, lyssna på barnens funderingar och tankar.

Barnen har visat ett intresse av insekter och smådjur.

·       Innehåll

      Barnen ska få en förståelse och empati för djuren och naturen. Barnen ska få använda sin nyfikenhet och utforska efter sitt intresse.

      Frågeställningar

·       Hur ska vi pedagoger få barnen uppmärksamma och öppna upp deras forskande ögon?

-        Ställa öppna frågor

-        Upprepa

-        Uppmärksamma alla barnen och deras funderingar

 

·      Syfte

För att få barnen nyfikna och forskande. Att barnen ska få ett utvecklande och nyanserat språk och en språkmedvetenhet. Viktigt att ge barnen verktyg att utforska och utveckla sin nyfikenhet och språkkunskap.

 

·       Metod

Upprepa och gå samma tur i skogen. Synliggöra materialet som finns i naturen, så som mossa, blommor, svampar, träd, kottar m.m. Prata om och ställa frågor kring materialet och djuren i skogen. Ge barnen verktyg att ställa egna frågor och funderingar, genom att ställa öppna frågor och ta vara på deras upptäckter. Vi ska prata och sjunga om de olika djuren i våra svenska skogar. Vi ska forska och undersöka vad vi har för djur i Kroppåsskogen. Vad hittar vi för spår och bajs? Vad finns under stenar och grenar? Under hösten har det blivit ett intresse av löven, barr och kottar som ligger på marken. Vi ska undersöka förändringarna med träden under de olika årstiderna. Vad finns det för olika blommor och bär under året?  Inför våra promenader och efter kommer vi ställa frågor och lyssna på barnen. Vi tar med oss sånger och ramsor till samlingen.

 

·       Vem?

Vi kommer arbeta med naturen i både helgrupp och i mindre grupper.

 

·      När?

Vi kommer försöka gå vår promenad i skogen minst 1 gång i veckan i helgrupp eller i mindre grupper. Vi kommer att föra dialoger med barnen under hela dagen.

· 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18