Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svanen 3. Johannes Förskolor Projektstart september

Skapad 2020-09-23 12:54 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Tid: SEPTEMBER

1. Gör en planering kring hur ni nu kommer att gå vidare med ert projekt. Använd stödfrågorna i handledningen för att reflektera kring vad ni sett att barnen intresserar sig för. Formulera ert projektval här: 

2. Koppla högst fyra läroplansmål till er planering.

3. Beskriv hur ni startar upp ert projekt och dokumentera i lärloggar för gruppen varannan vecka. (Koppla lärloggarna till denna planering.)

4. Formulera ert projektuppdrag här: Skicka ut ert projektuppdrag till era familjer.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektion och analys - Uppföljning 1 oktober

Dessa punkter gör ni efter er planering är publicerad. De kommer inte vara synliga för vårdnadshavarna.

 

5. Reflektera kring er projektstart. Använd gärna de frågor som finns i Stöd under projektets gång/Projektstart. 

6. Reflektera även gärna under era lärloggar.

7. Gör Uppföljning 1 under fliken Analys. Använd handledningen som stöd för uppföljningen. Under rubriken i analysen skriver ni Uppföljning 1. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: