Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 1

Skapad 2020-09-23 12:58 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och skapar ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Eleverna ska få möta många olika slags aktiviteter både inomhus och utomhus. Undervisningen ska ge eleverna en möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Syftet är även att alla elever ska delta aktivt på lektionerna för att bidra till en positiv utveckling av både individ och grupp.

Undervisningens innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta med;


 De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap och material.

På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och kroppskontroll. 

 Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser, lekar och danser.

 En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.

 Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du tar dig fram i idrottshallen och utomhus, hur du följer regler och hur du samarbetar med dina klasskamrater

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

 

Kopplingar till läroplanen

 

·          Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

·          Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

·          Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll

·         Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

·         Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.

·         Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

·         Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

·         Friluftsliv och utevistelse Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

·         Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

·         Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.

·         Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: